Lúc trẻ người hút nước
Khi già người xơi cùi
Cả đời tôi ăn đất
Mấy ai người thương tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]