Lúc trẻ người hút nước
Khi già người xơi cùi
Cả đời tôi ăn đất
Mấy ai người thương tôi


Nguồn: Làng Nổi, NXB Văn học, 1995.