Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2009 18:09

Trong lửa cát vẫn nảy mầm sự sống
Vẫn đơm hoa chẳng cần lá bao giờ
Máu dù trắng vẫn nuôi cho gai mọc
Bão bốn mùa cây cứ đứng trơ trơ


Nguồn: Làng Nổi, NXB Văn học, 1995.