Mỗi cánh diều có một sợi dây
Để mà bay, để mà ca hát
Nếu bão tố làm dây bị đứt
Diều chỉ còn là một kẻ say


Nguồn: Làng Nổi, NXB Văn học, 1995