Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (305 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Mai Xuân Hải (1 bài)
Tạo ngày 06/08/2019 18:28 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/08/2019 18:29 bởi hongha83
Nguyễn Đức Huấn 阮德訓 (? -?) người xã An Ninh, huyện Chí Linh (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487). Ban đầu, ông giữ chức Hàn lâm viện Thị thư, đi sứ sang nhà Minh, Trung Quốc. Về sau làm quan đến Thượng thư, được phong tước Ninh quận công.

Tác phẩm:
- Quỳnh uyển cửu ca (đồng tác giả), hoạ đủ 9 bài
- Vãn Thánh Tông thuần hoàng đế
- Quân đạo (bình thơ Lê Thánh Tông)