Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2020 16:08

Du Phúc Khánh tự nhân đề

Đa ngôn thị khiếu, nội vi dân,
Ngu kiến bình an nhế thị xuân.
Phụng Phật hữu tâm viên thiện quả,
Kích chung duy vọng mãn tiền ngân.
Nhược đăng giác ngạn vô ưu khổ,
Hà xứ gia bần đắc phụ ân.
Triệu mộ lưỡng xan năng bão túc,
Đại phao phú quý nhập phong trần.


Chùa Phúc Khánh này thuộc xóm Nội Kiếu, xã Ngu Nhuế, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nói nhiều là khiếu (kiếu), nội là dân,
Ngu được bình yên nhuế tựa xuân.
Thờ Phật chỉ mong tròn thiện quả,
Gõ chuông chờ được lắm tiền ngân.
Nếu sang bờ giác còn không túng,
Đâu có nhà nghèo chịu quốc ân.
Sớm tối hai lần ăn uống đủ,
Ném cha phú quý dám phong trần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói nhiều là khiếu ngậm làm dân,
Ngu thấy bình yên nhỏ tựa xuân.
Thờ Phật có tâm viên hướng thiện,
Gõ chuông mong được đầy tiền ngân.
Nếu lên bờ giác không lo khổ,
Đâu xứ nhà nghèo chịu phụ ân.
Ăn uống sớm trưa hai bận đủ,
Ném tan phú quý vào phong trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời