Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2016 09:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/03/2016 09:53

晝臥聞寺僧説經

君自留神誦念間,
貪眠我卻掩禪關。
同心侑荷如來證,
君得超生我得閒。

 

Trú ngoạ văn tự tăng thuyết kinh

Quân tự lưu thần tụng niệm gian,
Tham miên ngã khước yểm thiền quan.
Đồng tâm hựu hạ Như Lai chứng,
Quân đắc siêu sinh ngã đắc nhàn.

 

Dịch nghĩa

Ông để hết tâm trí vào việc tụng niệm
Tôi thì tham ngủ bèn đóng chặt cửa thiền lại
Cùng một lòng xin được Như Lai chứng giám cho
Ông được siêu sinh, tôi được nhàn


Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ông lo tụng niệm nam mô
Tôi thì đóng cửa nhà chùa ngủ dai
Đồng tâm khấn với Như Lai
Ông mau siêu thoát, tôi thời yên thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông để tâm can vào tụng niệm,
Tôi thì tham ngủ thiền cài then,
Một lòng xin chứng Như Lai Phật,
Ông được siêu sinh, tôi được yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tâm trí ông dồn vào tụng niệm
Còn tôi tham ngủ đóng thiền môn
Một lòng mong được Như Lai chứng
Ông được siêu sinh tớ được nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời