Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 16/08/2021 14:06 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đỉnh Ngọc hiệu Mộng Quế, đỗ cử nhân triều Tự Đức, làm giáo thụ xã Bình Lăng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.