Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2010 07:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/11/2011 19:25

春夜偶吟

寒氣侵裘夜不眠,
含情撫景倍悽然。
徘徊燕館三更月,
想像鴻山萬里天。
雪積半階磚搨冷,
風吹四夏紙窗穿。
故鄉預美歡娛席,
中夏蓮開策馬旋。

 

Xuân dạ ngẫu ngâm

Hàn khí xâm cầu dạ bất miên,
Hàm tình phụ cảnh bội thê nhiên.
Bồi hồi Yên quán tam canh nguyệt,
Tưởng tượng Hồng sơn vạn lý thiên.
Tuyết tích bán giai chuyên tháp lãnh,
Phong xuy tứ hạ chỉ song xuyên.
Cố hương dự mỹ hoan ngu tịch,
Trung hạ liên khai sách mã tuyền.

 

Dịch nghĩa

Khí lạnh thấm áo mỏng, đêm không ngủ được
Cảnh vật tình người, càng thêm buồn bã
Bồi hồi nơi quán Yên trong đêm trăng canh ba
Tưởng tượng chốn núi Hồng phía trời xa vạn dặm
Tuyết đọng nửa thềm, thấm lạnh giường đá
Gió thổi quanh nhà, xuyên qua cửa giấy
Có dự định tốt đẹp về cuộc liên hoan vui vẻ ở cố hương
Vào lúc sen nở giữa mùa hè, ngựa sẽ quay về


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Áo lạnh thâu đêm mắt tỉnh đời
Tình này cảnh ấy tái tê người
Quán Yên thao thức ba canh nguyệt
Non Hống tơ vương vạn dặm trời
Tuyết đọng nửa thềm, giường gạch lạnh
Gió lùa bốn vách cửa hồ phơi
Quê hương dự tính vui bày tiệc
Quay ngựa khi sen giữa hạ cười


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khó ngủ áo đơn lạnh mọi bề
Ẩn tình trong cảnh thấy buồn ghê
Trăng soi Yên Quán ba canh lặng
Trời rạng Núi Hồng vạn dặm quê
Tuyết phủ nửa thềm giường gạch lạnh
Gió lùa bốn phía lọt song khe
Cố hương dự định vui bày tiệc
Giữa hạ nở sen thúc ngựa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Khí hàn thấm áo ngủ không yên,
Cảnh vật tình xa nghĩ thấy buồn.
Bồi hồi Yên Quán ba canh thức.
Tưởng nhớ Hồng Sơn vạn dậm trông.
Tuyết đọng giường hàn, thềm đá lạnh,
Gió qua cửa giấy bốn bề xuyên.
Quê hương dự tính ngày vui tiệc,
Quay ngựa giữa mùa sen ngát hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấm áo khí hàn đêm chẳng ngơi,
Càng thêm buồn bã cảnh tình người,
Bồi hồi Yên quán trăng đêm vắng,
Tượng chốn núi Hồng vạn dặm trời.
Tuyết đọng nửa thềm giường đá lạnh,
Gió lùa bốn vách cửa sài rời,
Cố hương dự định vui bày tiệc,
Sen nở quay về giữa hạ chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời