Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2017 13:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/06/2017 01:42

清決江

群山遼寂野淒涼,
清決濱頭景可傷。
一帶長江煙水逝,
幾堆殘壘草苔荒。
北南盡屬今輿版,
勝負空留古戰場。
惆悵不堪詢往事,
停鞭釂酌弔斜陽。

 

Thanh Quyết giang

Quần sơn liêu tịch dã thê lương,
Thanh Quyết tân đầu cảnh khả thương.
Nhất đới trường giang yên thuỷ thệ,
Kỷ đôi tàn luỹ thảo đài hoang.
Bắc nam tận thuộc kim dư bản,
Thắng phụ không lưu cổ chiến trường.
Trù trướng bất kham tuân vãng sự,
Đình tiên tiếu chước điếu tà dương.

 

Dịch nghĩa

Các dãy núi non vắng vẻ, đồng ruộng thê lương,
Nhìn bến Thanh Quyết lòng thấy thương cảm.
Một dãi sông dài, bóng mây trôi theo dòng nước cuốn,
Mấy mô thành cũ, cỏ hoang lên rậm rạp.
Bắc nam từ nay thống nhất chung một bản đồ, không còn chia Trịnh, Nguyễn,
Những trận đánh thua được còn ghi dấu trên chiến trường.
Ngao ngán việc xưa không còn muốn hỏi,
Dừng cương ngựa nhấp chén rượu trong nắng chiều tà.


Sông Thanh Quyết là đoạn hạ lưu sông Đáy chảy qua tổng Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, Ninh Bình xưa, cũng còn gọi sông Gián Khẩu. Năm 1789, khi đến vùng Ninh Bình, kịp vào Tết Nguyên Đán, đại quân Quang Trung đóng ở Nho Quan và ở Tam Điệp là căn cứ tập kết cũ. Từ hai địa điểm đó các cánh quân khinh binh từ Tam Điệp tiến theo quốc lộ và đường sông về Thăng Long và Hải Dương. Đêm 30 tháng chạp Mậu Thân tức 25-1-1789, quân Tây Sơn nhanh chóng vượt bến đò Gián Khẩu, Ninh Bình đánh quân địch tại các đồn từ Thanh Quyết đến Hạ Hồi, Ngọc Hồi tiến vào giải phóng Thăng Long.

Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Núi non vắng vẻ ruộng thê lương
Cảnh bến đò này thực đáng thương
Một giải sông dài mây nước cuốn
Mấy mô thành cũ cỏ rêu hoang
Bắc nam nay đã chung đồ bản
Thua được còn bao dấu chiến trường
Ngao ngán việc xưa không muốn hỏi
Dừng cương nhắp chén viếng tà dương


Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Núi non vắng vẻ ruộng thê lương,
Thanh Quyết bến đò lòng cảm thương.
Một dãi sông dài mây nước chảy,
Mấy khung thành cũ cỏ rêu hoang.
Bắc Nam giờ đã chung đồ bản,
Thắng bại còn bao dấu chiến trường.
Ngao ngán việc xưa không muốn hỏi,
Dừng cương nhấp chén ngắm tà dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản chữ Hán để tham khảo

清 決 江
群 山 遼 寂 野 淒 涼
清 決 濱 頭 景 可 傷
一 帶 長 江 煙 水 逝
幾 堆 殘 壘 草 苔 荒
北 南 盡 屬 今 輿 版
勝 負 空 留 古 戰 場
惆 悵 不 堪 詢 往 事
停 鞭 釂 酌 弔 斜 陽

Thanh Quyết giang

Quần sơn liêu tịch dã thê lương,
Thanh Quyết tân đầu cảnh khả thương.
Nhất đới trường giang yên thuỷ thệ,
Kỷ đôi tàn luỹ thảo đài hoang.
Bắc nam tận thuộc kim dư bản,
Thắng phụ không lưu cổ chiến trường.
Trù trướng bất kham tuân vãng sự,
Đình tiên tiếu chước điếu tà dương.

*Thanh Quyết giang: Sông Thanh Quyết, đoạn hạ lưu sông Đáy chảy qua tổng Thanh Quyết huyện Gia Viễn Ninh Bình xưa, cũng còn gọi sông Gián Khẩu. Năm 1789 khi đại quân Quang Trung đến vùng Ninh Bình, kịp vào Tết Nguyên Đán. Đại quân đóng ở Nho Quan và ở Tam Điệp là căn cứ tập kết cũ. Từ hai địa điểm đó các cánh quân khinh binh từ Tam Điệp tiến theo Quốc lộ và đường sông về Thăng Long và Hải Dương. Đêm 30 tháng chạp Mậu Thân tức 25-1-1789: Quân Tây Sơn nhanh chóng vượt bến đò Gián Khẩu Ninh Bình đánh quân địch tại các đồn từ Thanh Quyết đến Hạ Hồi, Ngọc Hồi tiến vào giải phóng Thăng Long.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Quạnh hưu bao núi cõi thê lương
Thanh Quyết bến sông cảnh cảm thương
Một dải sông dài mây nước chảy
Luỹ rêu mấy đống cỏ hoang vương
Bắc Nam nay đã cùng đồ bản
Thua thắng còn đâu vết chiến trường
Sự cũ buồn rầu không nỡ hỏi
Dừng roi cạn chén biệt tà dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi non vắng vẻ đồng thê lương,
Thanh Quyết bến nhìn thực thấy thương.
Một dãi sông dài mây nước cuốn,
Mấy mô thành cũ cỏ lan bường.
Bắc nam không có Trịnh thù Nguyễn,
Thua được còn ghi dấu chiến trường.
Ngao ngán việc xưa không muốn hỏi,
Dừng cương nhấp chén ánh tà dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời