偶成

行庚三十有餘年,
百折千磨不可言。
幾度度身惟筆舌,
半生生理藉書田。
嬴輸夢裡心先醒,
名利途中步不前。
造物厚吾雙傲眼,
有時齋立對高天。

 

Ngẫu thành

Hành canh tam thập hữu dư niên,
Bách chiết thiên ma bất khả ngôn.
Kỷ độ độ thân duy bút thiệt,
Bán sinh sinh lý tạ thư điền.
Doanh thâu mộng lý tâm tiên tỉnh,
Danh lợi đồ trung bộ bất tiền.
Tạo vật hậu ngô song ngạo nhãn,
Hữu thì trai lập đối cao thiên.

 

Dịch nghĩa

Tuổi đời mới ngoài ba mươi,
Đã trăm lần giập gẫy không thể nói hết.
Bao độ dung thân chỉ bằng “lưỡi” bút,
Nửa đời sinh sống nhờ vào “ruộng” sách.
Trong mộng được thua, lòng bừng tỉnh trước,
Trên đường danh lợi, không tiến được lên.
Tạo vật hậu đãi ta có đôi mắt ngạo mạn,
Để có lúc đứng trai giới giữa trời cao.


Nguyên chú: “Tân Hợi dĩ hậu” 辛亥以後 (Từ sau năm Tân Hợi - 1791).

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Tuổi ta vừa mới ngoại ba mươi,
Giập ngã trăm lần chẳng thốt lời.
“Lưỡi bút” dung thân nhờ mấy bận,
“Ruộng nghiên” sinh sống cậy bao đời.
Được thua trong mộng lòng bừng tỉnh,
Danh lợi trên đường tớ chịu thôi.
Đôi mắt ngạo đời con tạo phú,
Để khi trai giới giữa vòm trời.


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ba mươi tuổi đã sống trên đời,
Vấp ngã bao lần chẳng thốt lời.
Bút lưỡi dung thân bao độ sống,
Ruộng thư nuôi được nửa phần đời.
Trong mộng được thua bừng tỉnh trước,
Trên đường danh lợi chẳng lên thôi.
Tạo hoá phú cho mắt ngạo mạn,
Để lúc làm trai đứng giữa trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hơn ba chục tuổi trải trên đời
Trăm bại nghìn nguy khó diễn lời
Mấy độ cứu mình nhờ ngọn bút
Nửa đời sửa nghiệp sách kinh sôi
Thắng thua trong mộng “tâm” bừng tỉnh
Danh lợi trên đường chỉ thế thôi
Tạo vật cho riêng đôi mắt “ngạo”
Thanh cao khi đứng giữa gầm trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi đời ta mới ngoài ba mươi,
Giập gẫy trăm lần chẳng thốt lời.
Bao độ dung thân bằng “lưỡi” bút,
“Ruộng” văn nuôi sống nửa đời người.
Được thua trong mộng lòng bừng tỉnh,
Danh lợi trên đường chẳng đến rồi.
Tạo vật đãi ta còn ngạo mạn,
Có khi trai giới giữa bầu trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bất chiến tự nhiên thành

Tuổi ta vừa ngoài ba mươi niên
Vấp ngã trăm đàng trong cõi thiền
Hoá độ dung thân gào bắc tiến
Nửa hồn sinh sống nhờ chư tiên
Được thua ảo vọng tựa đồng tiền
Con đường tư pháp có linh thiên
Đôi mắt ngạo đời con dâng hiến
Để khi giữa trời gọi thánh hiền.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời