團城即景

城中荒寞草荊蕪,
城上參差拂白蘆。
隔岸橫開驢鋪遠,
凌峰直立戍樓孤。
道庵月掛清於畫,
秈井雲封寂若無。
對景徘徊天向暮,
寒鴉噪急萬山幽。

 

Đoàn Thành tức cảnh

Thành trung hoang mịch thảo kinh vu,
Thành thượng sâm si phất bạch lô.
Cách ngạn hoành khai Lư phố viễn,
Lăng phong trực lập thú lâu cô.
Đạo am nguyệt quải thanh ư hoạ,
Tiên tỉnh vân phong tịch nhược vô.
Đối cảnh bồi hồi thiên hướng mộ,
Hàn nha táo cấp vạn san u.

 

Dịch nghĩa

Trong thành hoang vắng cỏ mọc um tùm
Trên thành lau trắng lô nhô phơ phất
Vắt vẻo bên sông, phố Kỳ Lừa xa xa
Sừng sững trên núi, một chòi canh trơ trọi
Trăng treo am đạo, thanh lịch như vẽ
Mây phủ giếng tiên, tĩnh mịch như không
Ngắm cảnh bồi hồi, trời đã xế chiều
Quạ rét khắc khoải kêu trong dãy núi vắng


Đoàn Thành tức thành Lạng Sơn cũ. Thành hình tròn, nằm trong địa phận xã Mai Pha, châu Ôn, tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trong thành hoang vắng, đầy gai góc
Lau trắng trên thành mọc nhấp nhô
Cách bến Khâu Lư đường phố rải
Đầu non, đồn thú, mái lầu trơ
Trăng treo nóc miếu, thanh như vẽ
Giếng phủ màn mây, phẳng lặng tờ
Đối cảnh, bồi hồi trông bóng xế
Quạ kêu khắc khoải, núi âm u


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Trong thành hoang vắng cỏ um xanh,
Cờ lau phơ phất trắng đầu thành.
Lư Phố xa xa sông vắt vẻo,
Chòi canh trơ trọi núi chênh vênh.
Trăng treo am đạo như tranh vẽ,
Mây phủ giếng tiên cảnh tịch không.
Ngắm cảnh bồi hồi, chiều đã xế,
Khoắc khoải quạ kêu vọng núi rừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trong thành hoang vắng cỏ tràn đầy
Lau trắng trên thành phất phới bay
Sông cách Kỳ Lừa con phố trải
Đỉnh non trơ đứng trạm binh xây
Trăng treo am đạo im như vẽ
Mây quấn giếng tiên lặng phủ dày
Ngắm cảnh bồi hồi chiều sắp xuống
Quạ kêu khắc khoải núi buồn thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang vắng trong thành cỏ mọc đầy,
Trên thành lô nhô phất phơ lau,
Kỳ Lừa vắt vẻo bên sông phố,
Sừng sững chòi canh trên núi mây.
Am đạo trăng treo thanh tựa vẽ
Mây phủ giếng tiên tĩnh mịch thay.
Ngắm cảnh bồi hồi trời đã xế,
Khắc khoải quạ kêu dãy núi nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời