Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
251 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 14:05 bởi Vanachi
Nguyễn Đương Tịnh (1934-) bút hiệu Trúc Cư, sinh tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định, học tiểu học tại trường Lạc Quần trên bờ sông Ninh Cơ. Sau khi đậu bằng sơ học yếu lược, ông vào học trường phủ Xuân Trường. Năm 1949, ông đậu trung học và sau khi đậu tú tài năm 1954 tại Hà Nội, ông theo gia đình di cư vào Nam, theo học ngành y tại trường ĐH Y khoa Sài Gòn và trình luận án bác sĩ vào năm 1963. Ra trường, ông phục vụ trong quân lực Việt Nam cộng hoà và làm y sĩ đến năm 1975. Sau giải phóng, ông bị học cải tạo tới 1977 rồi định cư cùng gia đình tại Pháp.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bồ tát man (Thư Đản)
  1
 2. Bồ tát man (Lý Nguyên Ưng)
  1
 3. Bồ tát man (Tô Tường)
  1
 4. Bồ tát man (Chu Tử Chi)
  1
 5. Bồ tát man (Lý Di Tốn)
  1
 6. Bồ tát man - Chu Bang Đạt chu trung tác (Tô Tường)
  1
 7. Bồ tát man - Kim Lăng Thưởng Tâm đình vi Diệp thừa tướng phú (Tân Khí Tật)
  1
 8. Bồ tát man - Nghi Hưng tác (Tô Tường)
  1
 9. Bồ tát man - Tập cú (Vương An Thạch)
  1
 10. Bồ tát man - Thái chu tải đắc ly sầu động (Hạ Chú)
  1
 11. Bồ tát man - Thành lý chung (Hạ Chú)
  1
 12. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích (Tân Khí Tật)
  3
 13. Bồ tát man - Tống Hữu Chi đệ quy Phù Lương (Tân Khí Tật)
  1
 14. Bồ tát man (Ngọc nhân hựu thị thông thông khứ) (Trương Tiên)
  1
 15. Bồ tát man (Ức lang hoàn thướng tằng lâu khúc) (Trương Tiên)
  1
 16. Bốc toán tử (Lý Chi Nghi)
  4
 17. Bốc toán tử (Trương Hiếu Tường)
  1
 18. Bốc toán tử (Du Thứ Công)
  1
 19. Bốc toán tử - Mai (Lục Du)
  7
 20. Bốc toán tử - Ngũ nguyệt bát nhật dạ Phụng Hoàng đình nạp lương (Diệp Mộng Đắc)
  1
 21. Bốc toán tử - Phân đề Đắc Đài (Thư Đản)
  1
 22. Bốc toán tử - Tịch thượng tống Vương Ngạn Du (Chu Tử Chi)
  2
 23. Bốc toán tử - Tống Bão Hạo Nhiên chi Chiết Đông (Vương Quan)
  2
 24. Bốc toán tử - Tống xuân (Hạo Như Hối thiền sư)
  1
 25. Bốc toán tử - Triều sinh (Khang Dư Chi)
  1
 26. Bốc toán tử - Trung thu dục vũ hoàn tình, Huệ Lực tự Giang Nguyệt đình dụng Đông Pha tiên sinh vận thị chư thiền lão ký từ Sư Xuyên xu mật (Hướng Tử Nhân)
  1
 27. Bốc toán tử - Vãng Đạo Sơn đạo trung tác (Vương An Trung)
  1
 28. Bốc toán tử (Cổ giản nhất chi mai) (Chu Đôn Nho)
  2
 29. Bốc toán tử (Lữ nhạn hướng nam phi) (Chu Đôn Nho)
  1
 30. Bốc toán tử (Phong vũ tống xuân quy) (Thái Thân)
  1
 31. Bốc toán tử (Tiền độ nguyệt viên thì) (Thái Thân)
  1
 32. Chiêu Quân oán - Viên trì dạ phiếm (Trương Tư)
  1
 33. Chiêu Quân oán - Vịnh hà thượng vũ (Dương Vạn Lý)
  1
 34. Cửu trương cơ kỳ 1 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 35. Cửu trương cơ kỳ 2 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 36. Cửu trương cơ kỳ 3 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 37. Cửu trương cơ kỳ 4 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 38. Cửu trương cơ kỳ 5 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 39. Cửu trương cơ kỳ 6 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 40. Cửu trương cơ kỳ 7 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 41. Cửu trương cơ kỳ 8 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 42. Cửu trương cơ kỳ 9 (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 43. Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn (Lục Du)
  4
 44. Đào Nguyên ức cố nhân (Tà dương tịch lịch sài môn bế) (Lục Du)
  1
 45. Đạp sa hành - Tự Miện đông lai Đinh Mùi nguyên nhật chí Kim Lăng giang thượng cảm mộng nhi tác (Khương Quỳ)
  1
 46. Đạp sa hành kỳ 2 (Án Thù)
  2
 47. Đạp sa hành kỳ 4 (Án Thù)
  2
 48. Đậu diệp hoàng (Lục Du)
  1
 49. Đậu diệp hoàng (Thụ đầu sơ nhật bột cưu minh) (Trần Khắc)
  1
 50. Đậu diệp hoàng (Thu thiên nhân tán tiểu đình không) (Trần Khắc)
  1
 51. Điểm giáng thần (Án Kỷ Đạo)
  3
 52. Điểm giáng thần (Uông Tào)
  1
 53. Điểm giáng thần (Lục Du)
  4
 54. Điểm giáng thần - Bính Thìn bát nguyệt nhị thập thất nhật vũ trung dữ Hà Ngạn Hanh tiểu ẩm (Diệp Mộng Đắc)
  1
 55. Điểm giáng thần - Đinh Mùi đông quá Ngô Tùng tác (Khương Quỳ)
  1
 56. Điểm giáng thần - Đồ trung phùng Quản Thối (Triệu Ngạn Đoan)
  1
 57. Điểm giáng thần - Phỏng Mưu Tồn Tẩu nam y điếu ẩn (Chu Tấn)
  1
 58. Điểm giáng thần - Phú đăng lâu (Vương Chước)
  1
 59. Điểm giáng thần - Thiệu Hưng Ất Mão đăng tuyệt đỉnh tiểu đình (Diệp Mộng Đắc)
  1
 60. Điểm giáng thần - Thuỷ phạn (Tào Tổ)
  1
 61. Điểm giáng thần - Vân thấu tà dương (Tào Tổ)
  1
 62. Điểm giáng thần (Cô quán điều điều) (Chu Bang Ngạn)
  1
 63. Điểm giáng thần (Đài thượng phi khâm) (Chu Bang Ngạn)
  1
 64. Điểm giáng thần kỳ 1 - Khuê tứ (Lý Thanh Chiếu)
  2
 65. Điều tiếu lệnh (Tần Quán)
  1
 66. Giá cô thiên - Biệt tình (Nhiếp Thắng Quỳnh)
  3
 67. Giá cô thiên - Chính nguyệt thập nhất nhật quan đăng (Khương Quỳ)
  1
 68. Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 1 (Tân Khí Tật)
  1
 69. Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 2 (Tân Khí Tật)
  2
 70. Giá cô thiên - Hữu khách khái nhiên đàm công danh, nhân truy niệm thiếu niên thì sự hí tác (Tân Khí Tật)
  3
 71. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 1 (Tân Khí Tật)
  2
 72. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 2 (Tân Khí Tật)
  1
 73. Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng (Khương Quỳ)
  1
 74. Giá cô thiên - Tây đô tác (Chu Đôn Nho)
  3
 75. Giá cô thiên - Tống Diệp Mộng Tích (Lục Du)
  1
 76. Giá cô thiên - Tống nhân (Tân Khí Tật)
  2
 77. Giá cô thiên (Dục thướng cao lâu khứ tỵ sầu) (Tân Khí Tật)
  1
 78. Giá cô thiên (Gia trú thương yên lạc chiếu gian) (Lục Du)
  2
 79. Giá cô thiên (Hoạ phảng đông thì lạc thuỷ thanh) (Chu Đôn Nho)
  1
 80. Giá cô thiên kỳ 1 (Án Kỷ Đạo)
  4
 81. Giá cô thiên kỳ 2 (Án Kỷ Đạo)
  2
 82. Giá cô thiên kỳ 5 (Án Kỷ Đạo)
  2
 83. Giảm tự mộc lan hoa (Tần Quán)
  1
 84. Giảm tự mộc lan hoa (Lư Bính)
  1
 85. Giảm tự mộc lan hoa - Đề Hùng Châu dịch (Tưởng Hưng Tổ nữ)
  2
 86. Hạc xung thiên - Lật Thuỷ trường thọ hương tác (Chu Bang Ngạn)
  1
 87. Hảo sự cận (Dương Vạn Lý)
  1
 88. Hảo sự cận - Đăng Mai Tiên sơn tuyệt đỉnh vọng hải (Lục Du)
  1
 89. Hảo sự cận - Mộng trung tác (Tần Quán)
  2
 90. Hảo sự cận - Ngư phủ từ (Chu Đôn Nho)
  2
 91. Hảo sự cận (Tuế vãn hỉ đông quy) (Lục Du)
  1
 92. Hoạ đường xuân (Tần Quán)
  1
 93. Hoán khê sa (Trương Tiên)
  1
 94. Hoán khê sa (Vương An Thạch)
  1
 95. Hoán khê sa (Án Kỷ Đạo)
  2
 96. Hoán khê sa (Tần Quán)
  2
 97. Hoán khê sa (Mộ Dung Nham Khanh thê)
  1
 98. Hoán khê sa (Trương Nguyên Cán)
  1
 99. Hoán khê sa (Khương Quỳ)
  1
 100. Hoán khê sa (Ngô Văn Anh)
  2
 101. Hoán khê sa - Cẩm triền đầu (Hạ Chú)
  1
 102. Hoán khê sa - Dã diểu (Mễ Phất)
  1
 103. Hoán khê sa - Diệu Cao mặc mai (Huệ Hồng thiền sư)
  1
 104. Hoán khê sa - Động Đình (Trương Hiếu Tường)
  1
 105. Hoán khê sa - Hoạ Trần tướng chi “Đề yên ba đồ” (Chu Tử Chi)
  1
 106. Hoán khê sa - Hoạ Vô Cữu vận (Lục Du)
  1
 107. Hoán khê sa - Ly Hàng nhật Lương Trọng Mưu huệ tửu cực thanh nhi mỹ, thất nguyệt thập nhị nhật vãn ngoạ tiểu các, dĩ nhi nguyệt thượng, độc chước sổ bôi (Trần Dư Nghĩa)
  1
 108. Hoán khê sa - Mai Tinh sơn ngộ tuyết (Lý Hồng)
  1
 109. Hoán khê sa - Phiếm chu hoàn Dư Anh quán (Mao Bàng)
  1
 110. Hoán khê sa - Sơ xuân phiếm chu, thì bắc sơn tích tuyết doanh xích, nhi thuỷ nam mai lâm thịnh khai (Mao Bàng)
  1
 111. Hoán khê sa - Thường Sơn đạo trung tức sự (Tân Khí Tật)
  1
 112. Hoán khê sa - Tống Lư Tuỵ (Diệp Mộng Đắc)
  1
 113. Hoán khê sa - Tống Nhân Giác Tiên (Huệ Hồng thiền sư)
  1
 114. Hoán khê sa - Trùng dương hậu nhất nhật Cực Mục đình (Diệp Mộng Đắc)
  1
 115. Hoán khê sa - Yểm tiêu trai (Hạ Chú)
  1
 116. Hoán khê sa (Lâu thượng tình thiên bích tứ thuỳ) (Chu Bang Ngạn)
  1
 117. Hoán khê sa (Nhật bạc trần phi quan lộ bình) (Chu Bang Ngạn)
  1
 118. Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) (Án Thù)
  1
 119. Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi) (Án Thù)
  5
 120. Hoán khê sa (Sương nhật minh tiêu thuỷ trám không) (Trương Hiếu Tường)
  1
 121. Hoán khê sa (Thuý bảo sâm si trúc kính thành) (Chu Bang Ngạn)
  1
 122. Hoán khê sa (Tiểu các trùng liêm hữu yến qua) (Án Thù)
  1
 123. Hoán khê sa (Tranh vãn đồng hoa lưỡng mấn thuỳ) (Chu Bang Ngạn)
  1
 124. Hoán khê sa (Vũ quá tàn hồng thấp vị phi) (Chu Bang Ngạn)
  1
 125. Hoán khê sa kỳ 4 (Lý Thanh Chiếu)
  2
 126. Lãng đào sa - Đan Dương Phù Ngọc đình tịch thượng tác (Lục Du)
  3
 127. Liễu tiêu thanh - Ất Tỵ nhị nguyệt Tây Hưng tặng biệt (Lục Du)
  1
 128. Mộc lan hoa - Ất Mão Ngô Hưng hàn thực (Trương Tiên)
  2
 129. Mộc lan hoa - Hoạ Tôn Công Tố biệt An Lục (Trương Tiên)
  1
 130. Nam hương tử (Vương An Thạch)
  1
 131. Nam hương tử (Thái Thân)
  1
 132. Nam hương tử - Đăng Kinh Khẩu bắc cố đình hữu hoài (Tân Khí Tật)
  1
 133. Nam hương tử - Phú quy (Lục Du)
  1
 134. Nam kha tử (Lã Bản Trung)
  1
 135. Nam kha tử (Vương Viêm)
  1
 136. Nam kha tử - Ức cựu (Trọng Thù)
  1
 137. Ngọc lâu xuân (Chu Bang Ngạn)
  1
 138. Ngọc lâu xuân - Xuân hận (Án Thù)
  6
 139. Nguyễn lang quy - Nguyệt hạ cảm sự (Sử Đạt Tổ)
  1
 140. Nguyễn lang quy - Thiệu Hưng Ất Mão đại tuyết hành Bà Dương đạo trung (Hướng Tử Nhân)
  1
 141. Nguyệt thượng Qua Châu - Nam Từ Đa Cảnh lâu tác (Trương Tập)
  1
 142. Ngư phủ - Đăng hạ độc Huyền chân tử “Ngư ca” nhân hoài Sơn Âm cố ẩn truy nghĩ (Lục Du)
  1
 143. Ngư phủ (Tương hồ yên vũ trường thuần ty) (Lục Du)
  1
 144. Nhất lạc sách (Nhất dạ vũ thanh liên hiểu) (Chu Đôn Nho)
  1
 145. Nhất lạc sách (Quán bị hảo hoa lưu trú) (Chu Đôn Nho)
  1
 146. Như mộng lệnh (Tần Quán)
  4
 147. Như mộng lệnh - Tuyết trung tác (Tô Tường)
  1
 148. Như mộng lệnh (Bất kiến ngọc nhân thanh hiểu) (Lý Kỳ (II))
  1
 149. Như mộng lệnh (Trì thượng xuân quy hà xứ) (Tần Quán)
  1
 150. Như mộng lệnh (Xuân thuỷ hồ đường thâm xứ) (Lý Kỳ (II))
  1
 151. Như mộng lệnh kỳ 1 (Lý Thanh Chiếu)
  3
 152. Như mộng lệnh kỳ 2 (Lý Thanh Chiếu)
  4
 153. Ô dạ đề (Lục Du)
  1
 154. Ô dạ đề - Sơn hành ước Phạm Khoác chi bất chí (Tân Khí Tật)
  1
 155. Quan hà lệnh (Chu Bang Ngạn)
  1
 156. Sinh tra tử (Thái Thân)
  1
 157. Sinh tra tử (Triệu Ngạn Đoan)
  1
 158. Sinh tra tử (Lục Du)
  1
 159. Sinh tra tử (Án Kỷ Đạo)
  3
 160. Sinh tra tử - Độc du Vũ Nham (Tân Khí Tật)
  1
 161. Sinh tra tử - Tình cảnh (Diêu Khoan)
  3
 162. Sinh tra tử (Cận tự nguyệt đương hoài) (Hướng Tử Nhân)
  1
 163. Sinh tra tử (Xuân tâm như đỗ quyên) (Hướng Tử Nhân)
  1
 164. Sương thiên hiểu giốc (Phạm Thành Đại)
  1
 165. Sương thiên hiểu giốc - Đề Thái Thạch Nga My đình (Hàn Nguyên Cát)
  1
 166. Sương thiên hiểu giốc - Mai (Phạm Thành Đại)
  1
 167. Sương thiên hiểu giốc - Nghi Chân giang thượng dạ bạc (Hoàng Cơ)
  1
 168. Tần lâu nguyệt (Hướng Tử Nhân)
  1
 169. Tây giang nguyệt - Dạ hành Hoàng Sa đạo trung (Tân Khí Tật)
  2
 170. Tây giang nguyệt - Đan Dương Hồ (Trương Hiếu Tường)
  2
 171. Tây giang nguyệt - Khiển hứng (Tân Khí Tật)
  1
 172. Tây giang nguyệt - Thu hứng (Mễ Phất)
  1
 173. Tây giang nguyệt - Trở phong sơn phong hạ (Trương Hiếu Tường)
  1
 174. Tây lâu tử (Thái Thân)
  1
 175. Thái tang tử (Hoàng Đình Kiên)
  1
 176. Thái tang tử (Lã Bản Trung)
  3
 177. Thái tang tử - La Phu ca (Hạ Chú)
  1
 178. Thái thường dẫn - Kiến Khang trung thu dạ vị Lữ Thúc Tiềm phú (Tân Khí Tật)
  1
 179. Thanh bình điệu (Lý Thanh Chiếu)
  2
 180. Thanh bình nhạc (Hoàng Đình Kiên)
  4
 181. Thanh bình nhạc (Chu Tử Chi)
  1
 182. Thanh bình nhạc - Bác Sơn đạo trung tức sự (Tân Khí Tật)
  1
 183. Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am (Tân Khí Tật)
  4
 184. Thanh bình nhạc - Ngũ nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt kỳ 1 (Lưu Khắc Trang)
  1
 185. Thanh bình nhạc - Ngũ nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt kỳ 2 (Lưu Khắc Trang)
  1
 186. Thanh bình nhạc - Thôn cư (Tân Khí Tật)
  3
 187. Thanh bình nhạc kỳ 1 (Án Thù)
  2
 188. Thanh bình nhạc kỳ 1 (Trương Viêm)
  3
 189. Thanh bình nhạc kỳ 2 (Trương Viêm)
  2
 190. Thanh môn dẫn - Xuân tứ (Trương Tiên)
  3
 191. Thần kê đồng dao (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 192. Thập nhị thì - Ức thiếu niên (Chu Đôn Nho)
  1
 193. Thiếu niên du (Chu Bang Ngạn)
  2
 194. Thiếu niên du (Sâm si yên thụ Bá Lăng kiều) (Liễu Vĩnh)
  2
 195. Thu ba mị - Thất nguyệt thập lục nhật vãn đăng Cao Hưng đình, vọng Trường An Nam sơn (Lục Du)
  3
 196. Thước kiều tiên (Tần Quán)
  4
 197. Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên (Lục Du)
  5
 198. Thước kiều tiên - Điếu đài (Lục Du)
  5
 199. Tố trung tình (Trương Tiên)
  1
 200. Tố trung tình (Án Kỷ Đạo)
  1
 201. Tố trung tình (Tô Tường)
  1
 202. Tố trung tình (Chu Đôn Nho)
  1
 203. Tố trung tình (Lục Du)
  4
 204. Tố trung tình (Ngô Văn Anh)
  1
 205. Tố trung tình - Chương Cống biệt hoài (Nghiêm Nhân)
  1
 206. Tố trung tình - Hàn thực (Trọng Thù)
  1
 207. Tố trung tình - Ngư phủ gia phong, tuý trung tặng Vi đạo sĩ (Tô Tường)
  1
 208. Tố trung tình - Tống xuân (Mặc Kỳ Vịnh)
  1
 209. Tố trung tình - Trường An hoài cổ (Khang Dư Chi)
  1
 210. Tố trung tình - Tụng điếu giả (Hoàng Đình Kiên)
  2
 211. Triêu trung thố (Chu Đôn Nho)
  1
 212. Triêu trung thố (Lục Du)
  1
 213. Triêu trung thố (Triệu Ngạn Đoan)
  1
 214. Triêu trung thố - Đăng Tây Hồ bắc cao phong tác (Chu Tử Chi)
  1
 215. Trường tương tư (Lâm Bô)
  4
 216. Trường tương tư (Thái Thân)
  1
 217. Trường tương tư (Vương Chước)
  1
 218. Trường tương tư (Khang Dư Chi)
  2
 219. Trường tương tư - Chu trung tác (Chu Bang Ngạn)
  1
 220. Trường tương tư - Sơn dịch (Mặc Kỳ Vịnh)
  1
 221. Trường tương tư - Thiệu Hưng Mậu Thìn nhuận trung thu (Hướng Tử Nhân)
  1
 222. Trường tương tư - Vũ (Mặc Kỳ Vịnh)
  1
 223. Trường tương tư (Mộ sơn thanh, mộ hà minh) (Lục Du)
  1
 224. Trường tương tư (Vân thiên trùng, thuỷ thiên trùng) (Lục Du)
  1
 225. Trường tương tư kỳ 1 (Đặng Túc)
  1
 226. Trường tương tư kỳ 1 (Kiều như hồng, thuỷ như không) (Lục Du)
  1
 227. Trường tương tư kỳ 2 (Diện thương nhiên, mấn bà nhiên) (Lục Du)
  1
 228. Trường tương tư kỳ 3 (Đặng Túc)
  1
 229. Tuý hoa âm (Lý Thanh Chiếu)
  7
 230. Tuý lạc phách - Tô Châu lư môn lưu biệt (Hoàng Đình Kiên)
  1
 231. Tuý thuỳ tiên (Trương Tiên)
  1
 232. Tương kiến hoan (Đông phong xuy tận giang mai) (Chu Đôn Nho)
  1
 233. Tương kiến hoan (Kim Lăng thành thượng tây lâu) (Chu Đôn Nho)
  1
 234. Tửu tuyền tử kỳ 1 (Phan Lãng)
  2
 235. Tửu tuyền tử kỳ 2 (Phan Lãng)
  2
 236. Ức quân vương (Tạ Khắc Gia)
  1
 237. Ức Tần Nga (Hoàng Cơ)
  1
 238. Ức Tần Nga - Dụng Thái Bạch vận (Lý Chi Nghi)
  1
 239. Ức Tần Nga - Mai tạ liễu (Lưu Khắc Trang)
  1
 240. Ức Tần Nga - Ngũ nhật di chu Minh Sơn hạ tác (Trần Dư Nghĩa)
  1
 241. Ức Tần Nga - Tử Dạ ca (Hạ Chú)
  1
 242. Ức vương tôn - Bà Dương Bành thị tiểu lâu tác (Khương Quỳ)
  1
 243. Ức vương tôn - Đông (Lý Trọng Nguyên)
  2
 244. Ức vương tôn - Hạ (Lý Trọng Nguyên)
  2
 245. Ức vương tôn - Thu (Lý Trọng Nguyên)
  2
 246. Ức vương tôn - Xuân (Lý Trọng Nguyên)
  3
 247. Văn thước hỉ - Ngô sơn quan đào (Chu Mật)
  1
 248. Vũ Lăng xuân - Vãn xuân (Lý Thanh Chiếu)
  7
 249. Yết Kim môn (Thái Thân)
  1
 250. Yết Kim môn - Đại Diệp trang hoài Trương Nguyên Nhũ tác (Tô Tường)
  1
 251. Yết Kim môn - Hoài cố cư tác (Tô Tường)
  1