Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 01/11/2015 06:43 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đông Nhật sinh năm 1950, quê Giao Thuỷ, Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam. Có thơ in trên báo chí phong trào học sinh - sinh viên từ năm 1969 và tạp chí Đối diện (Sài Gòn cũ) từ năm 1971. Từ năm 1975 đến nay, thơ và bài viết in trên khoảng 80 tờ báo, tạp chí và khoảng 40 tuyển tập thơ. Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013.

Thơ:
- Trong hoàng hôn gió (NXB Trẻ, 1995)
- Trăng của ngày (NXB Thanh niên, 1999)
- Thơ bốn câu (NXB Trẻ, 2001)
- Bài ca của gió (NXB Hội nhà văn, 2002)
- Phía sau tôi (NXB Đà Nẵng, 2003)
- Một trăm bài thơ (Hội Nhà văn TP. HCM, 2004)

Tản văn - tạp bút:
- Vu vơ sợi gió (NXB Đà Nẵng, 2009)

Biên soạn chung:
-... chưa mưa đà thấm (NXB Hội nhà văn, 1998)
- Cánh thư và tia chớp (NXB Thanh niên, 2000)
- Trăm năm thơ Đất Quảng (NXB Hội nhà văn, 2005)
- Phác hoạ chân dung một thế hệ (cộng tác với Tần Hoài Dạ Vũ, NXB Đà Nẵng, 2007)