Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 18/09/2010 02:23

Phải lựa chọn những gì để bỏ đi
Trong số vật dụng đã từng gắn bó
Cùng ta sống quãng đời gian khó
Giờ thấy chúng bỗng hóa dư thừa.

Bộ bàn, ghế mọt kêu vào câu thơ
Cho trang sách dày đêm thao thức
Dính dấu mồ hôi ngày nóng nực
Đành chia xa với nỗi vấn vương.

Nhìn chỏng chơ giá sách trên tường
Nhớ tay lần tìm dưới đèn khuya lạnh
Thân mỏng oằn cong mỗi lần thêm sách
Về nhà mới nào có chỗ nữa đâu.

Bộ ấm trà vẹt quai từ lâu
Thuở hàn vi nhâm nhi chè lại nước...
Riêng bếp tâm linh dời đi trước
Tự hỏi lòng giữ được lửa chăng?


11.4.2007