Bài thơ đã được đăng trên báo Văn Nghệ, số ra ngày 24-10-2015.

Từng con chữ dường như biết nói...