Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 30/10/2018 10:59

Trong vòm cây đàn chim non
Nghiêng nghiêng, chuyền nhảy chon von đầu cành
Chim con siêng năng tập tành
Mẹ vui bay trước lại quành bay sau...


5-1986