15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 05/06/2016 08:45

Trồng trồng nụ
Trồng trồng hoa
Chân cùng chụm
Tay xoè ra.
Tay làm nụ
Tay làm hoa
Bạn đừng sợ
Cùng nhảy qua.

Nào thêm bạn
Cây thêm hoa
Vườn thêm rộng
Trời bao la.
Khi là nụ
Khi là hoa
Chạm cây đổ
Cùng cười xoà.

Tay làm nụ
Tay làm hoa
Như vườn rộng
Như trời cao
Bạn đừng sợ
Cùng bay nào
Cùng mơ ước
Lên trời cao...


1-6-2014