Nhà mình em là Hoa hậu
Nên ngày mồng Tám tháng Ba
Không như thường ngày hậu đậu
Mấy ba con bỗng… chăm là.

Con trai lớn dậy từ sớm
Tự mình ăn sáng đến trường
Con út quần áo thường lộn
Hôm nay cũng tinh tươm hơn.

Còn ba ra dáng ông chủ
Cũng đành giáng xuống bậc nhì
Thôi thì cầm lòng tự nhủ
Giặt giũ, lau nhà... sá chi.

Hoa hậu chớp chớp hàng mi
(Ý chừng lòng xúc động lắm)
Ước gì các đấng nam nhi
Ngày nào cũng như… mồng Tám!


8-3-2012