Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 14/02/2016 23:09

Chị ào xuống cầu ao
Ngâm đêm hòng dịu niềm khao khát
Thu sóng xoài trăng suông.


8-2011