Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nhathoquandoi vào 05/08/2010 20:40

Vầng trăng nghiêng xuống làn môi
Đừng anh! Em sợ... có người, hình như
Lá rơi chợt động cuối thu
Nghe xôn xao gió, hình như ai nhìn.

Không gian trở lại im lìm
Thế gian như chỉ chúng mình mà thôi.
Trái tròn Thượng đế cắt đôi
Ngàn năm tìm lại con người vẫn say...


1992