Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 22:41

I
Vó bè sót lại trên sông
Chỏng chơ duỗi gọng mùa đông lên trời
Lều hoang người vắng lâu rồi.

II
Lòng sông nguyên thủy nước trôi
Hai bờ loang lổ lở bồi hợp tan
Cỏ đan nhau níu bò lan.

III
Ai mang nỗi nhớ đò ngang
Chợt chiều nhuộm nắng thuyền nan úp hờ
Cầu xây đã nối hai bờ.

IV
Trăng cong kéo sóng uốn câu
Sương loang loáng thấm dãi dầu mồ hôi
Đầy sông thăm thẳm tiếng cười.

V
Ngang chiều lẻ một tiếng chim
Ngỡ làn mây trắng cũng chìm đáy sông
Ai thờ thẫn cố ngược dòng…


30-6-2011