Tôi lang thang kiếm tìm
Những gì còn xa lạ
Hồn mỏng manh như lá
Làm quà riêng con tim...

Tôi phải lòng cái nhìn
Từ mắt em thuở ấy
Mùa xuân sao vội vậy
Đi qua nhau bao giờ?

Tôi nhặt những thẫn thờ
Xâu từng vòng ký ức
Những đêm riêng thao thức
Nhớ đôi mắt người dưng.

Sao quét hết lá rừng
Sao ngăn gió đừng động
Đi tìm người trong mộng
Biết tuổi nào lắng ngưng?


19/12/2009