Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 24/12/2010 07:48

Cả tuần nay người mệt
Sốt băm chín độ xê
Có lúc người u mê
Chẳng nhận ra mình nữa.

Vợ còn... cho uống sữa
Mà chẳng nuốt được trôi
Bỗng thành ông già lười
Cứ nghĩ mình trẻ lắm.

Lại sinh ra ngại tắm
Thành thi sĩ thật rồi
Đầu tóc thì rối bời
Vẫn phải lo thi Triết.

Bao giờ mới hết mệt
Để hồn lại thảnh thơi
Dạo blog mọi người
Thỏa tiếng cười bầu bạn...


18-10-2009