Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Bóng nắng vào 05/02/2013 10:26

Mưa như chẳng thấy hạt đâu
Chỉ lay phay rắc trắng màu như sương
Như là phấn của hoa vương
Gió mang từ những khu vườn tới đây.

Gọi mầm xanh biếc cỏ cây
Mưa trùm đồi núi mưa đầy đồng xanh
Hạt mưa nhẹ nhẹ mong manh
Nhỏ nhoi gom lại mà thành mùa xuân.


1989