Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 23/08/2010 11:02

Mưa như chẳng thấy hạt đâu
Chỉ lay phay rắc trắng màu của sương
Như là phấn của hoa vương
Gió mang từ những khu vườn tới đây.

Gọi mầm xanh biếc cỏ cây
Mưa trùm đồi núi, mưa dày đồng xanh
Hạt mưa nhẹ thế, mong manh
Nhỏ nhoi gom lại để thành mùa xuân.


3-1992


Đăng báo Hải Dương số Tết Mậu Dần 1998