Bỗng nhiên lắc rắc mưa rơi
Hay là mây nhỏ mải chơi... tè dầm.
Hàng cây nghiêng lá thì thầm
Lót vài tia nắng mây nằm chung chiêng.

Ngượng ngùng mây trốn đi liền
Chú chim sâu nhỏ ngó nghiêng tìm mồi.
Giật mình giọt nước vỡ đôi
Vỗ lên đôi cánh chơi vơi nắng vàng.


31-5-2019