Vẫn tin Tô Thị bồng con hoá đá
Sông Kỳ Cùng chảy ngược phía lòng tôi
Bạn bè ơi một thời bao gắn bó
Mà bây giờ lỗi hẹn Lạng Sơn ơi.

Nghĩ đã lỡ một đời câu hẹn ước
Lên Lạng Sơn người ta vẫn một mình
Thôi thì em cứ là cột mốc
Phía đợi chờ phương ấy đón trăng lên.

Chẳng lãng quên nhưng mà đành cất giấu
Trái tim non khắc khoải một thời xa
Bông phượng đỏ tàn mùa hè ngơ ngác
Lạng Sơn ai biết nỗi diết da.

Vui một đêm ngày mai em tạm biệt
Mẫu Sơn giờ man mác trắng sương thu
Người vẫn đông từ hai bên cửa khẩu
Mà mắt người nhoà lệ rối ưu tư...


3-9-2017