Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Xuan Nguyen Dinh vào 02/02/2021 14:26

Dứt lòng bỏ Thu cũ
Tôi đón ngày lập Đông
Gió lạnh hay bởi lòng
Thản nhiên trước biến đổi.

Biết rằng cây rụng lá
Khi mùa Thu đi qua
Không tin là sương giá
Còn xát khô cỏ gầy.

Ngỡ ngàng khi mùa đến
Tưởng rằng mình mới hơn
Chợt cô đơn thêm tuổi
Đi lạc trong chiều buông.

Người năm nào đã khác
Tiếc ngọn lửa hoa niên
Đốt những mùa Đông trước
Lặng nhìn sự biến thiên...


Lập đông 2020