Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 19/03/2011 09:35

Những bông gạo rực đỏ
Thắp lửa giữa trời Xuân
Anh và em trở lại
Nhặt đầy mùa bâng khuâng...


19-3-1993