Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 22:59

Gọi là mộ phải mộ đâu
Cỏ chồng lên cỏ đan nhau mà thành
Hai người lính trong chiến tranh
Nỗi đau như thể chẳng dành cho ai.

Đạn hai phía để cả hai
Cùng nằm xuống trước ban mai một thời
Cùng vô danh giữa đất trời
Mối xông đắp mộ nên đôi chẳng ngờ!

Thời gian phủ lớp bụi mờ
Hai người đối địch năm xưa nằm kề
Mỗi người đều có miền quê
Có mòn mỏi mẹ mong về bao năm.

Hai ngôi mộ người lính nằm
Cỏ xanh phủ mặt âm thầm nối nhau
Sao an táng được nỗi đau?
Thì cùng bạn mộ tựa đầu trăng lên…


20-7-2011