Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 14/02/2016 22:37

Cầu ao làng
Nhớ những đêm em giặt áo
Êm đềm đầy trăng.


30-7-2013