Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 03/02/2016 22:45

Ngàn năm thành quách như non trẻ
Ta về thăm mà lòng thấy đã già
Nghiêng mình nhận về bao xưa cũ
Nghe dạt dào sóng biển phía xa xa...


Nha Trang 7-2015