Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 23/07/2010 21:00

Thẳm xa một thuở lời ru
Bồ câu còn vọng tiếng gù bên hiên?
Bóng ai chờ quỳnh nở đêm
Sáng chưa rõ mặt tịnh miền hư vô.

Nắng tròn bóng lại trả xưa
Ban mai vừa nụ đã trưa nhàu tàn.
Mới đi một đoạn nhân gian
Cõi lòng chưa tỏ đã toan về chiều.

Có người về cõi phiêu diêu  
Nợ trần gian vẫn còn nhiều vấn vương.
Hình như thu giấu trong sương
Bóng em khuất cuối con đường chơi vơi...


2009