14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 24/07/2010 21:26

Chiều nhè nhẹ thả nắng vương
Nhớ ai lẻ một cánh buồm côi đơn
Khẽ khàng rơi cánh ti-gôn
Làm thăm thẳm cả nỗi buồn ngày xưa…

Chạnh lòng ngõ nhỏ vắng thưa
Dấu chân rêu lấp mây đưa gió về
Người còn nhớ một chút quê
Bờ sông ngày cũ men đê vào làng.

Nghe như tiếng sáo vọng sang
Mà nghiêng trời biếc mỏng tang cánh diều.
Đò ơi… ai gọi phiêu diêu
Cõi lòng mở bến chở chiều qua sông…


29.5.2010