14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 22/03/2013 10:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bóng nắng vào 10/02/2016 21:20

Lạy cô! Kiếp trước má đào
Ai bay nhảy để vận vào duyên con
Sợ tàn phai thời trẻ son
Cầu mong con được tấm chồng, cô thương...

Phải đâu tám hướng mười phương
Hiền lành, đâu trọng phấn hương má đào
Đâu nhiều mộng lắm ước ao
Người yêu con ở nơi nào, cô ơi?

Trót mang phận gái tơ trời
Tiền duyên ơi hỡi phận người ai hay
Níu xuân đặt lễ cầu may
Cầm lòng cắt những tháng ngày xưa xa.

Thương hình nhân thành tà ma
Tro tàn thế mạng đành là gió bay
Khấn trời còn chút tình này
Xót thời xuân sắc nên bày cầu duyên...


28-2-2013