Cao điểm 468
Trong nhiều cao điểm
Trên tuyến biên giới này
Vị Xuyên.

Cao điểm đá
Đạn pháo địch bắn xối xả
Đá thành vôi
Cao điểm vẫn vững giữa trời

Cao điểm một thời
Những người lính “Sống bám đá
Chết hoá đá
Thành bất tử”.

Lịch sử không thể lãng quên
Đài tưởng niệm ghi tên
Những người lính bất tử!


Ngày giỗ trận Vị Xuyên 12-7-2019