Nắng còn xanh với tuổi
Giữa núi rừng ngàn năm
Đêm nghe gió sương đằm
Trở mình gieo hạt muối.

Qua những ngày mưa xối
Giữa sông xa chèo thuyền
Cánh buồm căng gió lên
Gắng vượt qua ghềnh thác.

Áo xanh rồi dần bạc
Không nguôi giấc mơ đầu
Dù trải những đớn đau
Chân vẫn đạp lên cỏ.

Biển xa vời sóng vỗ
Qua giông tố lại yên
Đồng quê xưa lành hiền
Như chưa hề có bão...


26-3-2009