Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 14/02/2016 23:05

Mẹ mòn mỏi chờ tin
Anh về hương khói mờ bao mắt
Đào lặng lẽ điểm hoa.


2011