Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 30/10/2018 11:04

Ông đến thăm cháu
Cháu nhận ra ngay
Bồng cháu trên tay
Cháu cười thích chí.

Cháu nhìn thấy lạ
Mặt ông to bè
Cái răng sứt kìa
Tại ông nghịch đấy!


1-2018