Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 14:44

Như pho tượng ngủ mơ hồ
Em nằm hai mắt nhắm yên
Bao nhiêu ranh ác bay đi hết
Nét mặt em sao lành hiền
Em về nơi xa tất cả


Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001