Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 14:42

Núi biếc trong mây nghĩ ngợi
Trời đất vô cùng vẫn đây
Hoa mai trắng bên sông vẫy
Đây ta lại về
Đem chút vui nhỏ cho đời


Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001