Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 14:18

Gửi theo bạn Thép Mới

Còn bao chuyện đang tìm lại
Chớp mắt bạn đi không ngờ
Nắng thu lại đỏ trong ngõ
Mặt hồ loáng ánh gươm xưa


1991

Nguồn: Trong cát bụi (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Văn học, 1992