Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường như quê hương
Vai ác bạc quàng súng trường.

Ðoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa.

Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn.

Em vẫy cười đôi mắt trong.


(Trường Sơn, 12/1974)

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lời phổ nhạc cho bài thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Lá đỏ

Gặp em trên cao lộng gió
Rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ
Em đứng đứng ở bên  đường
như quê hương vai áo bạc quàng súng trường
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trong trời lửa
Chào em, em gái tiền phương ơi em gái
tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn

Chào em, em gái tiền phương ơi em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Chiến tỉn

Hay quá thanks vânchi

15.00
Trả lời