Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 16:32

Mênh mông muôn lớp sóng dồn
Vè lau trăng gió bãi cồn khói sương.

Nước non đây chỗ chia đường
Tương tư mở lối đoạn trường cùng đây.

Cách vời nước biếc bèo mây
Chung đôi xưa nỏ xum vầy làm chi.

Để giờ lủi thủi người đi
Mai chiều quạnh quẽ tà huy tôi buồn.

Võ vàng đứng bên giang thôn
Thuyền người nắng bể mây nguồn biết đâu!

- Cầm tay chừ hẹn chi nhau
Sầu chi nước chảy bên nào xa hơn?


Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007