Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 10:58, số lượt xem: 17

Ai bàn thế sự cũng làm ngơ
Rảnh rỗi dằng dai với cuộc cờ
Bất kể tà gian tìm bạc mã
Đâu màng xảo quyệt kiếm tiền dơ
Niềm thương lặng ngẫm chăn hờn chiếu
Cảnh nhớ trầm ngâm bãi giận bờ
Cứ tưởng về hưu là giũ mộng
Cung lìa nỏ lạc bỗng hồn xơ

(19/04/2022)