Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 12:41, số lượt xem: 30

Cứ nghĩ nhà tan bởi hoạ này!
Duyên tình kết chặt vẫn cầm tay.
Không ngờ dịch giã gieo sầu khổ,
Dẫu ngại Cô Vỳ rải đắng cay.
Vật vã thân mình gần đủ tháng!
Trầm luân nhận thức đã trăm ngày!
Còn ngơ ngẩn mãi càng nhung nhớ,
Giữ ước mơ đầy cuộc tỉnh say.

(03/01/2022)