Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:53, số lượt xem: 28

Mấy thuở mùa thu hẹn chỗ này
Âu đành lặng dõi lá vàng bay
Kìa xem gió thổi lay chùm nhãn
Nọ thấy triều dâng chuyển bãi cày
Lễ hội mừng cây nhiều quả chín
Dân làng phấn khởi trọn ngày say
Rừng mơ lữ khách bên người mộng
Lãng mạn chiều sang đối ẩm bày

(18/08/2022)