Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/09/2022 16:35, số lượt xem: 35

1/
Lặng lẽ chờ ai nắng phủ vàng
Bơ phờ trống nổi hội trường tan
Theo dòng kẻ đến mơ người ngọc
Dõi bóng hồng qua gợi ảnh nàng
Gió thổi vù bay chùm phượng vĩ
Mưa đùn rắc hạt chuỗi hành lang
Ô kìa dáng vẻ hoài trông đợi
Ẩn hiện từ xa sóng diễm tràn

2/
Từ xa dõi bước gợi vô vàn
Đếm mãi chân hài kỉ niệm đan
Cõi nắng vàng lay hoà nẻo vạn
Vầng mây trắng xoã lộng phương ngàn
Thời hoa mộng ủ câu tình ái
Tuổi ngọc ngà ươm khúc vũ đoàn
Trĩu nặng lời run sầu tủi nhớ
Sao đành sách nhiễu phận hồng nhan

3/
Sách nhiễu mà chi để lạm bàn
Xe vù lướt nhẹ thủơ bình an
Si cuồng hẻm cũ mi rời ướt
Luyến tưởng đường xưa lệ bỗng tràn
Phận tủi vờn bay từ cõi thế
Thương buồn vỗ cánh biệt trần gian
Cười xinh mấy nụ ai từng phổ
Ngấm đủ nồng say thẹn cỗi ngàn

4/
Nồng say bể ái đẫm trăng ngàn
Trực giác chơi đùa viễn cảnh lan
Vững dạ chân liều đeo khốn khổ
Bền tâm mặt trẽn gắn cơ hàn
E dè hứng khởi hờn ai bạo
Mắc cỡ đong đầy giận kẻ gan
Lỡ thích em rồi anh phải chịu
Rình bu bám mãi cực thay… gàn

5/
Bám mãi chơi liều mệt nghỉ than
Thành công, thất bại miễn hơi bàn
Nàng tươi ửng sắc bên triền mận
Gã tỉnh phai hồng cạnh dốc xoan
Động Tú Làn phân trần mỹ cảm
Vườn Tao Ngộ giãi tỏ cung đàn
Bài thơ ngũ độ thâm trầm viết
Thiếu nữ khơi vần khởi phượng loan

(02/06/2022)