Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 11:44, số lượt xem: 23

1/
Bao giờ chịu tới hở nàng ơi!
Cuối hạ trời xanh viễn cảnh ngời,
Đến gặp người xưa chìm cõi ngủ,
Đi tìm lá rải ngập giường chơi.
Buồn gieo mãn cuộc còn say đắm,
Ứ hự tàn canh đủ rã rời,
Lạc nẻo trăng về quên xóm cũ,
Vô tình lắc đổ bạc vàng rơi!

2/
Nhặt ánh vàng rơi uyển ngữ đời!
Muôn vàn ảnh sắc lộng trùng khơi.
Thiên hà rạng rỡ ngàn phương đất,
Vũ trụ bừng soi khắp nẻo trời.
Giữa đỉnh đèo, sương vờn lộ vắng,
Quanh sườn núi, cỏ mọc đồi lơi.
Đêm trường nguyệt toả chùm sao khuất,
Khắc khoải hoài trông ngọc nữ mời!

(08/08/2022)