Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2022 12:14, số lượt xem: 34

Chiều tà hỉ hả quán bê thui,
Lũ bạn lăng xăng bỗng ngậm ngùi,
Chẳng hiểu thằng Khoa vờ vịt khiến?
Hay là cái Nguyệt giở trò xui?
Xôn xao chuyện vãn chờ đêm xế,
Nhộn nhạo lời trao đợi tối hùi.
Bọn nó giờ này quên hết thảy!
Thôi đành bỏ cuộc mặc tình vui!

(14/09/2022)